Λογισμικό για μεταφορά δεδομένων συναλλαγών και στοιχείων πελάτη  από woocommerce (καλύπτει όλες τις νέες εκδόσεις) προς την πλατφόρμα loyalty της net2020

To σύστημα λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια, καθώς χρησιμοποιεί την διεπαφή ( rest api) του woocommerce για την εξόρυξη των δεδομένων.