Αποστείλατε δωρεάν μηνύματα push στα κινητά τηλέφωνα των πελατών σας οποιαδήποτε στιγμή
ή όταν οι πελάτες σας βρίσκονται κοντά στην επιχείρησή σας ή σε  συγκεκριμένα σημεία του καταστήματος !
Με ασφάλεια για τον κανονισμό GDPR, καθώς οι χρήστες κάνουν αποδοχή των όρων της εφαρμογής.