Δημιουργήσαμε PROXIMITY  LOYALTY CLUB APP εφαρμογή Android που λειτουργεί με ψηφιακές κάρτες, με beacons, push notifications, wifi, σε συνδυασμό με πλατφόρμα Loyalty club, με δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ.