Λογισμικό crm & Taskmanager για τους εργαζομένους μιας εταιρίας. Επίσης, sms επικοινωνία και ασφαλής διαχείριση εγγράφων -document management system με κρυπτογράφηση/ GDPR Compliant.